องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 5 [ 26 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 4 [ 6 ม.ค. 2566 ]0
4 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2565 ]2
5 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]7
6 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ [ 18 พ.ย. 2565 ]8