องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]2
2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]14
3 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอมวกเหล็ก เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ปากและเท้าเปื่อยในโคนม [ 22 เม.ย. 2565 ]34
4 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 20 เม.ย. 2565 ]21
5 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]18
6 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]25
7 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ปิดเทมอ 1 เม.ย. 65 ถึง 16 พ.ค. 65 [ 28 มี.ค. 2565 ]37
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปิดสำนักงานเป็นทำการชั่วคราว เป็นเวลา 1 วัน [ 17 มี.ค. 2565 ]34
9 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน [ 15 มี.ค. 2565 ]28
10 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565) เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 [ 8 มี.ค. 2565 ]26
11 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565) เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 [ 10 ก.พ. 2565 ]64
12 รายงานผลบันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]51
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]103
14 รายงานผลการดำเนิงานโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]111
15 รายงานการประชุมโครงการรักษ์คลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]114
16 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 อำเภอมวกเหล็ก [ 26 มิ.ย. 2563 ]94
17 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]112
18 ขอความร่วมมือดำเนินมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]88
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 เม.ย. 2563 ]94
20 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสียงตามสายชนิดไร้สายตำบลมวกเหล็กหมู่1-13 ตำบลมวกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7