องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตั้งอยู่เลขที่  234  หมู่ที่  2  บ้านท่ามะปราง  ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-3690-9352

                                                         

E- mail:admin@muakleksao.go.th

Web Site :www.muakleksao.go.th

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก