องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การโอนงบประมาณ


ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ