องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การโอนงบประมาณ


รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ