องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]98
2 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2565 ]97
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]100
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]95
5 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 19 ส.ค. 2564 ]74
6 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2564 ]56
7 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ / หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 20 พ.ค. 2564 ]61
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ / หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 20 พ.ค. 2564 ]59
9 ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัด [ 20 พ.ค. 2564 ]57
10 คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่แต่ละกอง [ 24 มี.ค. 2564 ]61
11 ประกาศนโนบายความปลอดภัย [ 20 ม.ค. 2564 ]63