องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 8 ก.ย. 2564 ]66
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]66
3 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]97
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 8 ก.ย. 2564 ]64
5 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]65
6 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]65
7 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 29 ธ.ค. 2563 ]173
8 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2562) [ 27 ธ.ค. 2562 ]167
9 ประกาศ สภา อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยที่ประชุม ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]169
10 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]205
11 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2562) [ 29 ต.ค. 2562 ]200
12 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2562) [ 16 ส.ค. 2562 ]170
13 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2562) [ 13 ส.ค. 2562 ]168
14 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (2562) [ 28 มิ.ย. 2562 ]170
15 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (2562) [ 3 มิ.ย. 2562 ]165
16 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (2562) [ 28 ก.พ. 2562 ]176
17 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (2562) [ 28 ม.ค. 2562 ]183
18 รายงานการประชุมคณะผู้บริการท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]165
19 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 (2559) [ 15 มิ.ย. 2560 ]189
20 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (2559) [ 15 มิ.ย. 2560 ]209
 
หน้า 1|2