องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]63
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]61
3 แผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต 2561-2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]69
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]189
5 รายงานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณธรรม จริยธรรม [ 22 ต.ค. 2562 ]167
6 รายงานการจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายนอกองค์กร [ 22 ต.ค. 2562 ]167
7 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]171
8 รายการโครงการ/กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม [ 31 ก.ค. 2562 ]169
9 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 31 ก.ค. 2562 ]160
10 ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 พ.ค. 2562 ]175
11 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 12 พ.ย. 2561 ]150
12 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]146
13 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]141
14 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 12 พ.ย. 2561 ]142
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปั พ.ศ.2561-2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]137