องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย


ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ