องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย


ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ