องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ