องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ