องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 [ 10 ส.ค. 2565 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (1) [ 5 ม.ค. 2565 ]181
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (2) [ 5 ม.ค. 2565 ]160
5 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่4) [ 31 มี.ค. 2564 ]314
6 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3) [ 11 พ.ย. 2563 ]223
7 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2) [ 15 ก.ค. 2563 ]214
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 9 ธ.ค. 2562 ]208
9 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1) [ 21 พ.ย. 2562 ]240
10 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 [ 14 ส.ค. 2562 ]249
11 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]194
12 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]204
13 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]221
14 5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]191
15 4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2562 ]197
16 3 สารบัญ [ 20 มิ.ย. 2562 ]193
17 2 คำนำ [ 20 มิ.ย. 2562 ]196
18 1 ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]192
19 แผนอัตราหำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 18 ต.ค. 2561 ]217
20 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]241
 
หน้า 1|2