องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
2 01-ปก แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]200
3 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]195
4 ผด.02 ยุทธ 6 [ 1 พ.ย. 2562 ]167
5 ผด.02 ยุทธ 5 [ 1 พ.ย. 2562 ]162
6 ผด.02 ยุทธ 4 [ 1 พ.ย. 2562 ]163
7 ผด.02 ยุทธ 3 [ 1 พ.ย. 2562 ]161
8 ผด.02 ยุทธ 2 [ 1 พ.ย. 2562 ]153
9 ผด. 02 ยุทธ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]156
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]161
11 04-ส่วนที่1 บัญชีสรุป ผด.01 และ 2 บัญชีโครงการฯ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]155
12 03-ส่วนที่1 บทนำ ส่วนที่2 บัญชีโครงการฯ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]164
13 02-คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]164
14 ปก คำนำ สารบัญ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]211
15 ส่วนที่ 3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]181
16 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2516 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]160
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่3 ) [ 6 เม.ย. 2561 ]201
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2561) [ 6 เม.ย. 2561 ]169
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1,2) [ 6 เม.ย. 2561 ]162
20 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปก คำนำ สารบัญ) [ 6 เม.ย. 2561 ]168
 
หน้า 1|2