องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
2 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
3 ข้อมูล รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]19
4 งบแสดงสถานะการเงิน 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]178
5 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]227
6 งบแสดงสภานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]190
7 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.62 [ 28 พ.ย. 2562 ]179
8 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]188
9 งบแสดงสถานะการเงิน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]200
10 งบแสดงสถานะการเงิน 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]213
11 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]203
12 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]252
13 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย [ 13 ต.ค. 2559 ]182
14 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]227
15 สอบราคาจ้าง 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]182