องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ปูนแก่งคอย ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จนจบปริญญาตรี


วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ปูนแก่งคอย
ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จนจบปริญญาตรี
โครงการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน ประจำปี 2566
จัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05