องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566


ประมวลภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 นำโดย นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน 
ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดกระทงสวยงาม 
ปิดทองหลวงพ่อโต ชมนิทรรศการ 
การแสดงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จัดขึ้น ณ วัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของประชาชนตำบลมวกเหล็ก
ให้คงสืบต่อไป ทะนุบำรุงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
☎️  036 909 352  ต่อ 109

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01