องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

✅เอกสารที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

1. เอกสารรับรองความพิการ จากโรงพยาบาลรัฐ

จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร

(คนพิการ) จำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (คนพิการ) จำนวน 1 แผ่น

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

(ผู้ดูแล) จำนวน 1 แผ่น

5. รูปถ่ายคนพิการ 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

(กรณีคนพิการไม่สามารถมาด้วยตนเองได้)

🔹สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 036 909 352

#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และข่าวสารต่างๆได้ที่

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เบอร์โทร : 036 909 352 ต่อ 104

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01