องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่2  ประจำปีการศึกษา 2566


 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่2 
ประจำปีการศึกษา 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก (หมู่ 4)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก (หมู่ 1)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน (หมู่ 12)
โดยผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01