องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ร่วมพิธีตักบาตรพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 
นายสมพงษ์ ใจมีธรรม ปลัดอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายชัยวัฒน์ สนิทไชย พร้อมด้วยรองปลัด นางสาวบุษกร ทาสี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.มวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อันหาที่สุดมิได้
จัดโดยที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-17
2023-10-09
2023-09-21
2023-09-12
2023-07-27
2023-07-26