องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


ประมวลภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 นำโดย นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สระบุรี เขต 2

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน

ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดกระทงสวยงาม

ปิดทองหลวงพ่อโต ตักไข่การกุศล ชมนิทรรศการ

การแสดงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จัดขึ้น ณ วัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของประชาชนตำบลมวกเหล็ก

ให้คงสืบต่อ ทะนุบำรุงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

☎️ 036 909 352 ต่อ 109

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05