องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
 


ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ

โดยมีนายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน

พร้อมด้วยปลัดอำเภอมวกเหล็ก,

นายเพลิน แก่นแก้ว นายประสิทธ์ อำนาคะ

ตัวแทนท่าน สส.สมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต2 จังหวัดสระบุรีสระบุรี

นายชัยวัฒน์ สนิทไชย , นายอนุพงษ์ อยู่คำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เลขานายก นายสมศักดิ์ พาที

ประธานสภา นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ

คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก คณะครูนักเรียน

ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

คณะครูนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต. มวกเหล็ก

นายกนก พงศ์เพิ่ม จิตอาสา904

ประชาชนจิตอาสาอำเภอมวกเหล็ก และเจ้าหน้าที่ อบต.มวกเหล็ก

ร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มวกเหล็ก (ศูนย์ไทยรัฐ)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน

เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอมวกเหล็ก

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2023-03-13
2023-01-06
2022-12-06
2022-11-10
2022-11-03
2022-09-24
2022-09-09
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-08