องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565


วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่วมลงนามปฎิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ :

1) www.stopdrink.com

2) Application Smart อสม.

3) http://www.xn--y3cri.com/

#วันงดดื่มสุราแห่งชาติ2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

2023-03-13
2023-01-06
2022-12-06
2022-11-10
2022-11-03
2022-09-24
2022-09-09
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-08