องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 9 ก.ย. 2564 ]32
2 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 7 ก.ย. 2564 ]9
3 ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 [ 6 ก.ย. 2564 ]7
4 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 30 ส.ค. 2564 ]13
5 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 11 ส.ค. 2564 ]13
6 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 9 ก.ค. 2564 ]6
7 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม [ 9 ก.ค. 2564 ]5
8 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(SmartCard) [ 11 มิ.ย. 2564 ]28
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2564 ]26
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2564 ]20
11 รับโอนสายงานผู้บริหาร [ 5 มี.ค. 2564 ]20
12 ภ.ด.ส3 ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]26
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาต [ 14 ม.ค. 2564 ]12
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาหลังหนึ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2563 ]15
15 แผ่นผับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]26
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]25
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/2564) องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก [ 2 ธ.ค. 2563 ]33
18 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.มวกเหล็ก ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]42
19 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]33
20 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9