องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 9 ก.ค. 2564 ]2
2 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม [ 9 ก.ค. 2564 ]1
3 รายงานการประชุมโครงการรักษ์คลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]21
4 ภ.ด.ส.1 [ 1 มิ.ย. 2563 ]23
5 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]24
6 จดหมายข่าวการเสียภาษี ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]24
7 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]23
8 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]37
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]23
10 คู่มือการให้บริการประชาชน สำนักปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]22
11 คู่มือการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุข [ 10 ม.ค. 2563 ]23